Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại thành phố Tuyên Quang của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Authors: Vân Thị Thêm
Advisor: Ngô Phúc Hạnh
Keywords: Giáo dục; Tuyên Quang; Chi thường xuyên; Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; phân tích và các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15264
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312894.pdf
    Restricted Access
  • Size : 824,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312894-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 172,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.