Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp phát triển du lịch ở trung tâm du lịch cửa lò theo hướng bền vững
Authors: Nguyễn Xuân Thanh
Advisor: Nguyễn Văn Thanh
Keywords: Du lịch
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Một số vấn đề lý luận về du lịch và phát triển du lịch theo hướng bề vững. Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch cửa lò. Một số giải pháp phát triển du lịch ở trung tâm du lịch của lò.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15300
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223231.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223231-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 132,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.