Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp về cơ chế hoạt động công ích của ngành Điện lực
Authors: Lê Văn Chuyển
Advisor: Phạm Thị Thu Hà
Keywords: Doanh nghiệp; Hoạt động xã hội
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại Học Bách Khoa -Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở phương pháp luận doanh nghiệp hoạt động công ích; phân tích, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp về cơ chế hoạt động công ích của ngành Điện lực
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15321
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223248.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223248-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 723,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.