Thông tin tài liệu


Title: Tác động của đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai và một số giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài
Authors: Nguyễn Bình Dương
Advisor: Trần Trọng Phúc
Keywords: Đầu tư nước ngoài; Đồng nai
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại Học Bách Khoa -Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về đầu tư nước ngoài và tác động của đầu tư nước ngoài đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội; phân tích tác động và đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15322
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

40

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000223252-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 40,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000223252.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 512,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.