Thông tin tài liệu


Title: Các phương pháp monte-carlo giải một số lớp bài toán điều khiển và ứng dụng
Authors: Mai Văn Được
Advisor: Nguyễn Quý Hỷ
Nguyễn Hữu Tiến
Keywords: Phương pháp monte-carlo
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về một số công cụ giải tích và ngẫu nhiên có liên quan. Phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên, quy hoạch ngẫu nhiên và dò tìm ngẫu nhiên hỗn hợp, giải một bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp và ứng dụng.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) Ngành toán học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15329
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139942.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139942-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 417,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.