Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam
Authors: Đinh Văn Sơn
Advisor: Nguyễn Minh Duệ
Keywords: Phát triển bền vững; Dầu khí
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Lý luận cho sự phát triển bền vững ngành dầu khí. Phân tích, đánh giá và định hướng phát triển xây dựng chỉ tiêu phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) Ngành Kinh tế
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15330
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139943.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139943-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.