Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình dự báo nhu cầu điện năng dài hạn của Việt Nam sử dụng mạng nơron nhân tạo
Authors: Đoàn Văn Bình
Advisor: Bùi Huy Phùng
Phạm Thu Hà
Keywords: Điện năng; Dự báo dài hạn
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Mô hình dự báo nhu cầu điện năng dài hạn của Việt Nam sử dụng mạng nơron nhân tạo. Áp dụng mô hình sử dụng mạng nơron để dự báo nhu cầu điện năng Việt Nam đến 2020.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) Ngành Kinh tế công nghiệp
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15332
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139946.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139946-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 611,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.