Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình đánh giá trình độ công nghệ các doanh nghiệp theo ngành kinh tế
Authors: Nguyễn Hồng Liên
Advisor: Trần Văn Bình
Keywords: Doanh nghiệp; Trình độ công nghệ
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày phương pháp luận đánh giá trình độ công nghệ. Mô hình đánh giá trình độ công nghệ các doanh nghiệp theo ngành kinh tế và ứng dụng mô hình đánh giá trình độ công nghệ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) Ngành Kinh tế công nghiệp
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15333
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139948.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139948-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.