Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu độ ồn rung của hộp số ô tô tải được thiết kế và chế tạo tại Việt Nam
Authors: Cao Hùng Phi
Advisor: Dư Quốc Thịnh
Nguyễn Thanh Quang
Keywords: Ô tô tải; Độ ồn; Rung
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ồn rung hộp số ô tô. Lý thuyết và phương pháp xây dựng mô hình tính toán ồn rung hộp số đồng thời giải bài toán dao động và nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng các thông số đến ồn rung hộp số ô tô.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) Ngành Kỹ thuật ô tô máy kéo
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15336
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

190

VIEWS & DOWNLOAD

1322

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000139951-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000139951.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,77 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.