Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá giải pháp cải thiện tình hình giải phóng mặt bằng ở thành phố Hà Nội
Authors: Trần Đông Dực
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Giải phóng mặt bằng; Giải pháp
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu thực tiễn giải phóng mặt bằng, phân tích, định hướng và giải pháp cải thiện tình hình giải phóng mặt bằng ở thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) Ngành Kinh tế học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15340
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139955.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139955-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 572,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.