Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cơ bản tại Công ty điện lực I
Authors: Nguyễn Hoài Nam
Advisor: Phạm Thị Hoài Nam
Keywords: Điện năng; Xây dựng cơ bản
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại Học Bách Khoa -Hà Nội
Abstract: Giới thiệu những lý luận cơ bản về công tác xây dựng cơ bản trong ngành điện; phân tích và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cơ bản tại Công ty Điện lực 1.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15342
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223257.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 868,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223257-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 49,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.