Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng kế hoạch nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của điện lực Tân Bình (Công ty Điện lực TPHCM) đến năm 2015
Authors: Trương Minh Khánh
Advisor: Ngô Trần Ánh
Keywords: Kinh doanh; Nhân lực; Phát triển; Sản xuất
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại Học Bách Khoa -Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về xây dựng kế hoạch nhân lực cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực của điện lực Tân Bình. Xây dựng kế hoạch nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của điện lực Tân Bình đế 2015
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15349
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223266.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.