Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty TNHH Acecook Việt Nam
Authors: Nguyễn Ngọc Hưng
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Nhân lực; Chất lượng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại Học Bách Khoa -Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý luận về chất lượng nhân lực của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty Acecook Việt Nam.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15357
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

96

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 207879.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 827,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 207879-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 37,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.