Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp xử lý phân tích trực tuyến áp dụng trong xây dựng hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu
Authors: Trần Đình Chiến
Advisor: Nguyễn Thúc Hải
Keywords: Phân tích tín hiệu; Trực tuyến; Xử lý thông tin
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các phương pháp khai thác dữ liệu, nội dung cơ bản về xử lý phân tích trực tuyến. Lý thuyết chung về kho dữ liệu và mô hình kho dữ liệu, phương pháp xây dựng và thiết kế CSDL cho kho dữ liệu. Phương pháp tiếp cận và phân tích đa chiều trong xử lý phân tích trực tuyến. Giới thiệu hệ trợ giúp quyết định, xây dựng cấu trúc thông tin hỗ trợ việc ra quyết định. Xây dựng hệ thống với chức năng tạo lập cơ sở dữ liệu đa chiều và phân tích hiển thị dữ liệu
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15365
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208019.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208019-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 51,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.