Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa trong xử lý một số bài toán về lịch trình giao thông và khả năng áp dụng cho mạng giao thông thành phố Hà Nội
Authors: Phạm Xuân Hinh
Advisor: Tống Đình Quỳ
Phạm Huy Điển
Keywords: Bài toán; Mạng lưới giao thông
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan một số bài toán về lịch trình mạng giao thông và mô hình toán học. Giải pháp tiếp cận bài toán thiết lập hệ thống lịch trình vận tải đối với mạng giao thông có nhiều trung tâm điều hành, khả năng ứng dụng cho mạng xe bus. Đưa ra một phương pháp mới giải bài toán vận tải với ràng buộc hai phía ứng dụng vào phân bố tuyến cho các trung tâm điều hành của mạng xe bus Hà Nội.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) Ngành Toán học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15371
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139956.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 10,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139956-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 363,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.