Thông tin tài liệu


Title: Các phương pháp tối ưu vec tơ và ứng dụng
Authors: Lê Quang Thủy
Advisor: Lê Dũng Mưu
Nguyễn Thị Bạch Kim
Keywords: Bài toán quy hoạch; Bài toán tối ưu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu các bài toán như qui hoạch lồi, quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu, bài toán tối ưu trên tập pareto, bài toán quy hoạch tích lồi và bài toán qui hoạch tuyến tính.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) Ngành Toán học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15373
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139958.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 576,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139958-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 497,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.