Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ MPLS và ứng dụng trong mạng của VNPT
Authors: Thiều Đình Hùng
Advisor: Pham Văn Bình
Keywords: Mạng viễn thông; Công nghệ; Chuyển mạch
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về công nghệ mạng. Công nghệ IP. Công nghệ chuyển mạch IP và chuyển mạch nhãn. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Ứng dụng MPLS trong mạng viễn thông của VNPT.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15381
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208046.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208046-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 58,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.