Thông tin tài liệu


Title: Giám sát và điều hành các mạng viễn thông
Authors: Nguyễn Đức Toàn
Advisor: Kiều Vĩnh Khánh
Keywords: Mạng viễn thông; Giám sát; Điều khiển
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại Học Bách Khoa -Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các mạng viễn thông, giám sát và điều hành mạng viễn thông nói chung và mạng viễn thông tại Việt Nam nói riêng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15393
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

52

VIEWS & DOWNLOAD

21

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000208068.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000208068-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 24,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.