Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ VoIP và vấn đề đo kiểm
Authors: Nguyễn Minh Quân
Advisor: Đỗ Hoàng Tiến
Keywords: Truyền thông; Công nghệ
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại Học Bách Khoa -Hà Nội
Abstract: Giới thiệu VoIP, các chuẩn, giao thức trong VoIP, kỹ thuật nén tín hiệu thoại, chất lượng dịch vụ và giới thiệu một số thiết bị đo kiểm VoIP.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15405
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208084.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 797,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208084-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 38,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.