Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc sinh học xử lý tuần hoàn nước thải trong ương nuôi cá biển
Authors: Nguyễn Thị Thu Hiền
Advisor: Trần Văn Nhân
Nguyễn Đức Cự
Keywords: Công nghệ sinh học; Nước thải
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luậ
Description: Luận văn (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Công nghệ môi trường nước và nước thải
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15415
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139967.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 8,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139967-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.