Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyeste không no và nanosilica
Authors: Trịnh Minh Đạt
Advisor: Bùi Chương
Bạch Trọng Phúc
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Chế tạo
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan vật liệu polyme compozit trên cơ sở nền nhựa polyeste không no và nanosilica. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và bàn luận.
Description: Luận văn (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu cao phân tử và tổ hợp
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15417
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139970.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 6,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139970-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.