Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng một hệ thống giải nén thành phần ảnh tĩnh trong MPEG2 trên nền FPGA
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn Phương
Keywords: Hệ thống giải nén
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về nén và giải nén, xây dựng hệ giải nén thành phần ảnh nội MPEG và ứng dụng FPGA.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học ) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15421
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208092.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208092-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 84,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.