Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá công nghệ sản xuất axit sunfuric nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Authors: Nguyễn Thành Công
Advisor: Đặng Kim Chi
Keywords: Axit Sunfuric; Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Trình bày phương pháp luận đánh giá công nghệ môi trường. Công nghệ sản xuất axit sunfuric. Phân tích đánh giá quan hệ công nghệ - chất thải. Phân tích đánh giá các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15446
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208470.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208470-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 61,91 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.