Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng nguyên lý thực hành cặp đôi trong giảng dạy thiết kế đồ họa
Authors: Nguyễn Thị Phương Thảo
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Đồ họa; Giảng dạy
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của phương pháp dạy học thực hành cặp đôi. Thực trạng giảng dạy môn thiết kế đồ họa tại khoa Công nghệ thông tin - trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội. Áp dụng nguyên lý thực hành cặp đôi trong giảng dạy môn Thiết kế đồ họa tại trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội. Thực nghiệm sư phạm
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15448
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254755.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254755-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 309,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.