Thông tin tài liệu


Title: Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
Authors: Nguyễn Văn Phúc
Advisor: Nguyễn Văn Nghiến
Keywords: Du lịch; Phát triển; Bà Rịa Vũng Tàu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược. Phân tích môi trường kinh doanh du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15454
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 254774.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.