Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế kênh truyền hình số vệ tinh
Authors: Nguyễn Tiến Long
Advisor: Nguyễn Vũ Sơn
Keywords: Truyền hình số; Vệ tinh
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan hệ thống thông tin vệ tinh. Phân tích hệ thống truyền hình số vệ tinh. Xử lý tín hiệu Audio, video trong truyền hình số vệ tinh. Tính toán kênh truyền hình số vệ tinh. Kết luận và các kiến nghị đưa ra.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15466
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 208119.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.