Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến quá trình lạnh đông thực phẩm
Authors: Vũ Huy Khuê
Advisor: Nguyễn Xuân Tiên
Keywords: Công nghệ lạnh thực phẩm
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ lạnh thực phẩm. bản chất và sự thay đổi tính chất vật lý của thực phẩm trong quá trình lạnh đông. Các phương pháp làm lạnh đông thực phẩm. Nghiên cứu ảnh hưởng và tốc độ gió đến quá trình làm lạnh đông thực phẩm. Mô hình thực nghiệm và kết quả.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học)- Ngành Nhiệt - Lạnh - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15482
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

149

VIEWS & DOWNLOAD

248

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000208294.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000208294-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.