Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu Polyme compozit trên cơ sở nhựa Polypropylen gia cường bằng bột trấu
Authors: Nguyễn Phạm Duy Linh
Advisor: Trần Vĩnh Diệu
Keywords: Vật liệu Polyme; Nghiên cứu; Chế tạo
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan chung về vật liệu polyme compozit, vật liệu PC gia cường bằng sợi thực vật. Các phương pháp thực nghiệm. Kết quả và thảo luận. Gia công chế tạo sản phẩm và ứng dụng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15500
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

88

VIEWS & DOWNLOAD

87

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000208348.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000208348-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 84,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.