Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật tính toán song song trong một số ứng dụng cơ học
Authors: Nghiêm Bảo Long
Advisor: Đinh Văn Phong
Keywords: Cơ học; Tính toán song song
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày nhu cầu tính toán song song trong khoa học tính toán và cơ học. Phân tích khả năng song song trong dao động cưỡng bức không cản của hệ n bậc tự do. Sơ lược về tính toán song song. Một số bài toán ứng dụng tính toán song song trong cơ học.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15507
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

67

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000208357.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000208357-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 58,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.