Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu vai trò của Chitosan đến quá trình xử lý nước thải bằng "Hệ thống tuần hoàn tự nhiên"
Authors: Cao Huy Bảo
Advisor: Nguyễn Thị Sơn
Keywords: Nước thải; Xử lý
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các phương pháp xử lý sinh học nước thải và ứng dụng ở Việt Nam. Chitosan và ứng dụng của Chitosan trong công nghệ môi trường. Vài nét về mô hình xử lý nước thải bằng hệ thống tuần hoàn tự nhiên.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15539
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

191

VIEWS & DOWNLOAD

60

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000208475.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000208475-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 69,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.