Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp dệt nhuộm và đề xuất xây dựng tiêu chuẩn môi trường nước thải cho ngành dệt nhuộm ở Việt Nam
Authors: Trịnh Thị Thương Thương
Advisor: Nguyễn Hồng Khánh
Keywords: Công nghệ dệt
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Trình bày hiện trạng sản xuất ngành dệt nhuộm Việt Nam và tiêu chuẩn môi trường. Hiện trạng đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và vấn đề xây dựng TCMT nước thải ngành dệt nhuộm ở Việt Nam. Hiện trạng đáp ứng TCMT và vấn đề xây dựng TCMT nước thải ở Việt Nam. Đề xuất TCMT nước thải ngành dệt nhuộm phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15561
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208471-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 79,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208471.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.