Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển tối ưu lý thuyết và ứng dụng trong kinh tế
Authors: Trần Nam Trung
Advisor: Nguyễn Phương Anh
Keywords: Điều khiển tối ưu; Ứng dụng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày bài toán điều khiển tối ưu ràng buộc điều khiển. Bài toán điều khiển tối ưu có ràng buộc hỗn hợp trạng thái và điều khiển. Bài toán điều khiển tối ưu có ràng buộc trạng thái thuần nhất và ràng buộc hỗn hợp. Phương pháp số giải bài toán điểu khiển tối ưu.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Toán tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15593
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254969.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 449,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254969-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 96,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.