Thông tin tài liệu


Title: Chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm BTCT thành mỏng đúc sẵn công nghệ Busadco trên thị trường các tỉnh phía Bắc
Authors: Phạm Thị Thu Hương
Advisor: Trần Việt Hà
Keywords: Sản phẩm; Tiếp thị
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về phát triển thương hiệu. Thực trạng chiến lược phát triển thương hiệu. Các giải pháp tăng cường phát triển thương hiệu.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15595
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254980.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 801,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254980-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 118,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.