Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng các hệ thống CDMA đa sóng mang
Authors: Nguyễn Bình Dương
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Hệ thống thông tin; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống CDMA đa sóng mang. Một số hướng nghiên cứu về các hệ thống thông tin trải phổ.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15599
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 255045.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 889,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.