Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế bộ điều khiển ổn định tiệm cận với khoảng thời gian tiệm cận hữu hạn cho một lớp đối tượng phi tuyến
Authors: Dương Mạnh Cường
Advisor: Nguyễn Doãn Phước
Keywords: Hệ thống điều khiển; Thiết kế
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về các phương pháp điều khiển ổn định tiệm cận đối tượng phi tuyến. Điều khiển đáp ứng hữu hạn liên tục. Mô hình hóa hệ thống điều khiển thủy lực. Xây dựng bộ điều khiển đáp ứng hữu hạn. Kết quả tính toán và mô phỏng
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điều khiển tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15608
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255085.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 794,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255085-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 61,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.