Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chế biến đồ uống Kombucha
Authors: Nguyễn Chí Dũng
Advisor: Nguyễn Văn Cách
Keywords: Đồ uống
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Trình bày tình hình nghiên cứu và sản xuất các loại đồ uống Kombucha, chè và hoạt tính sinh học từ chè, thành phần hoá học đồ uống Kombucha, thành phần và đặc tính vi sinh vật lên men Kombucha, các tính chất chức năng của đồ uống Kombucha, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu: Nguyên liệu, hoá chất, dụng cụ đo, phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận: Lựa chọn, kiểm tra khả năng lên men của loại nấm chè, nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu cho quá trình lên men, nghiên cứu sự ảnh hưởng của các loại đường đến quá trình lên men, nghiên cứu các giải pháp công nghệ chế biến đồ uống Kombucha, nghien cứu ảnh hưởng của một số phụ gia tới trạng thái đồ uống lên men Kombucha, phân tích lựa chọn bao bì thích hợp cho sản phẩm, nghiên cứu các giải pháp bảo quản, xây dựng quy trình sản xuất đồ uống Kombucha. Tác giả đưa ra các kiến nghị.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15615
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

610

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208491.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208491-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 113,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.