Thông tin tài liệu


Title: Tách chiết, nghiên cứu tách dòng, xác định trình tự và biểu hiện gen mã hoá Mannanase từ nấm mốc Aspergillus Niger
Authors: Giang Thị Hương Huyền
Advisor: Đặng Thị Thu
Keywords: Gen mã hóa; Tách chiết
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan về cấu trúc của Mannanase; chức năng và cơ chế tác dụng của endo - Bê ta - mananase; đặc tính và nguồn gốc của mananase; các yếu tố ảnh hưởng; tinh sạch; ứng dụng của mananase; mannanase và công nghệ gen. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15630
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

17

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000208508-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 108,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000208508.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.