Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kiểm toán năng lượng đối với toà nhà ở Việt Nam áp dụng cho khách sạn hoàn cầu
Authors: Nguyễn Thị Lê Na
Advisor: Nguyễn Minh Duệ
Keywords: Năng lượng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Cơ sở lý luận về kiểm toán năng lượng. Phân tích tình hình thực hiện kiểm toán năng lượng ở Việt Nam. Áp dụng kiểm toán năng lượng đối với toà nhà và khách sạn hoàn cầu.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kinh tế năng lượng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15659
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208543.pdf
    Restricted Access
  • Size : 852,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208543-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 47,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.