Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề điện tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung
Authors: Nguyễn Thị Hồng Phương
Advisor: Cao Văn Sâm
Keywords: Trường cao đẳng; Chất lượng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dạy nghề điện và nâng cao chất lượng dạy nghề điện tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung. Thực trạng chất lượng dạy nghề điện tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung trong nhưng năm qua. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề điện tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15679
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255116.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 838,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255116-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 128,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.