Thông tin tài liệu


Title: ghiên cứu xây dựng mô hình tòa nhà hiệu quả năng lượng ở Việt Nam
Authors: Vũ Huy Dương
Advisor: Phạm Hoàng Lương
Keywords: Năng lượng; Tiết kiệm
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Xây dựng mô hình quản lý năng lượng và cân bằng năng lượng trong tòa nhà. Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà. Nghiên cứu điển hình. Các kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15692
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255130.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 6,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255130-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 23,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.