Thông tin tài liệu


Title: Một số phương pháp phát hiện giấu tin
Authors: Nguyễn Quốc Tuấn
Advisor: Phan Trung Huy
Keywords: Giấu tin
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề về giấu tin và phát hiện giấu tin, giấu tin và mã hóa. Một vài phương pháp giấu tin trên ảnh số. Phát hiện giấu tin. Thực nghiệm.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Chuyên ngành Toán
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15712
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255164.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255164-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 85,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.