Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty du lịch Sài Gòn từ năm 2006 - 2020
Authors: Bùi Xuân Ánh
Advisor: Ngô Trần Ánh
Keywords: Kinh doanh; Phát triển; Hồ Chí Minh; 2006; 2020
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh; phân tích, đánh giá thực trạng và xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty du lịch Sài Gòn từ năm 2006-2020.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15731
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

129

VIEWS & DOWNLOAD

83

Files in This Item:
Thumbnail
 • 207744.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 207744-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 41,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.