Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng hài tới chất lượng điện năng và các đề xuất để làm giảm ảnh hưởng của sóng hài
Authors: Lê Anh Tuấn
Advisor: Bùi Đức Hùng
Keywords: Điện năng; Chất lượng; Đánh giá
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về chất lượng điện năng, các định nghĩa, các khái niệm liên quan đến điện năng. Phân loại các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điện năng. Các khái niệm về điều hoà, méo dạng sóng, nguồn phát điều hoà trong hệ thống điện, sự tác động của sóng điều hoà lên các thiết bị trong hệ thống, và đáp ứng trở kháng của hệ thống đối với từng điều hoà. Đánh giá méo điều hoà, các tiêu chuẩn điều hoà trên thế giới. Giới thiệu về đèn huỳnh quang là tải phi tuyến phát ra điều hoà có chỉ số THD-I rất cao khi dùng chấn lưu điện tử và chấn lưu điện từ có tụ bù công suất. Lọc sóng hài cho tải phát ra điều hoà là đèn huỳnh quang. Đưa ra kết qủa thí nghiệm, kết luận, đánh giá và đưa ra hướng mới cho nghiên cứu tiếp theo.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Thiết bị điện - Điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15750
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208135.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208135-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 42,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.