Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS
Authors: Trịnh Quang Đăng
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Chuyển mạch; Kỹ thuật; Công nghệ; Ứng dụng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ MPLS. Công nghệ chuyển mạch MPLS. Những vấn đề kỹ thuật trong MPLS. Ứng dụng MPLS và mạng riêng ảo VPN. Đánh giá công nghệ MPLS và hướng phát triển của đề tài.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15752
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 208137.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.