Thông tin tài liệu


Title: Mạng thế hệ sau NGN công nghệ và ứng dụng
Authors: Phan Thanh Sơn
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Công nghệ; Ứng dụng; Mạng viễn thông
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày kiến trúc mạng thế hệ sau - NGN. Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN. Công nghệ chuyển mạch mềm. Chiến lược phát triển mạng NGN của VNPT. Ứng dụng mạng NGN của VNPT tại Việt Nam.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15755
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • 208140.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.