Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống tự động điều khiển và bảo vệ trạm biến áp
Authors: Tô Tuấn Anh
Advisor: Trần Đình Long
Keywords: Trạm biến áp; Điều khiển; Bảo vệ
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về tự động điều khiển và bảo vệ trạm biến áp. Cấu trúc mạng thông tin điện lực. Hệ thống tự động điều khiển và bảo vệ trạm biến áp SAS. Đánh giá thực trạng SAS tại Việt Nam và các đề xuất.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15769
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208161.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208161-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 92,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.