Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống Scada và các ứng dụng của thông tin và giao thức thông tin trong đo lường điều khiển hệ thống điện
Authors: Cao Thành Chung
Advisor: Phan Đăng Khải
Keywords: Hệ thống điện; Đo lường; Điều khiển
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những vấn đề chung về hệ thống điện lực và ứng dụng ở Điện lực Việt Nam. Cơ sở kỹ thuật truyền thông để xây dựng hệ thống SCADA. Tổng quan về hệ thống SCADA. Thiết kế hệ thống SCADA/DMS điện lực Hà Nội. Thiết kế kết nối rơle trạm E25 với hệ thống SCADA/DMS.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15779
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208173.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 5,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208173-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 56,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.