Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu vấn đề bảo vệ tính riêng tư trong các dịch vụ dựa trên vị trí
Authors: Trương Thanh Chiến
Advisor: Nguyễn Hữu Đức
Keywords: Công nghệ thông tin
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về location based service - LBS. Bảo vệ tính riêng tư trong các ứng dụng LBS. Kỹ thuật giao tiếp ẩn danh sử dụng các vật giả cho các ứng dụng LBS. Cài đặt thử nghiệm.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15848
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271518.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271518-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 92,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.