Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá rủi ro sinh thái cho một số cơ sở sản xuất cùng thải vào một con sông hoặc vùng ven biển
Authors: Phạm Thị Hương Vân
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Tác động môi trường
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội. Cơ sở lý thuyết Mike. Kết quả tính toán
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15854
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

17

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271516.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271516-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 137,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.