Thông tin tài liệu


Title: Phát triển một số dịch vụ giá trị gia tăng sử dụng công nghệ IMS
Authors: Lê Thanh Tùng
Advisor: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày kiến trúc IMS. Nguyên lý làm việc của kiến trúc IMS. Giới thiệu phần mềm Openimscore của Fokus. Giới thiệu dịch vụ chặn và chuyển tiếp cuộc gọi sử dụng công nghệ IMS.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15866
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

13

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271491.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271491-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 107,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.